Sukces wymaga partnerów
z silnych powiązań

Schwedt/Oder