Sukces wymaga partnerów
z silnych powiązań

schwedt/oder